Dlaczego jest kod seryjny na hologramie ELS?

Hologramy els, umieszczone na legitymacjach studenckich, posiadają specjalny kod seryjny. Ale czym dokładnie jest ten kod i dlaczego jest tak ważny?

  1. Unikalność: Każdy hologram na legitymacji musi posiadać unikalny numer seryjny. Składa się on z 8 cyfr, z których pierwsze 3 oznaczają numer uczelni, a pozostałe to indywidualny numer hologramu. Dzięki temu każdy hologram jest całkowicie unikalny.

  2. Niepowtarzalny Kod uczelni: Trzycyfrowy numer uczelni jest niezmienny i nadawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To właśnie ten numer identyfikuje, która uczelnia wydała dany hologram.

  3. Autentyczność: Numer seryjny jest umieszczony nad laserowo naciętą datą ważności. Jest niezbędny, aby naklejkę ELS można było uznać za autentyczną. Bez tego numeru hologram nie spełnia swojej roli zabezpieczającej.

Od semestru zimowego 2019/2020 nowe naklejki na legitymacje studenckie ELS zawierają ten specjalny kod seryjny. Dzięki niemu możemy być pewni, że nasza legitymacja jest oryginalna i ważna.

Pamiętajmy, że hologramy els to nie tylko elementy zabezpieczające, ale także piękne kolekcjonerskie naklejki, które warto zbierać!

Oryginalną naklejkę na legitymacje możesz kupić TUTAJ

Każda naklejka na legitymacje posiada kod uczelni, która go wydała.

Od 2019 roku na każdej naklejce widoczne są numery seryjne, zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe oznakowanie na naklejkach studenckich do legitymacji ELS to specjalny, unikatowy kod numeracyjny. Jeśli chcesz dopasować naklejkę na legitymacje do swojej kolekcji, powinieneś wiedzieć, jaki numer wybrać. Numery seryjne na hologramach do legitymacji składają się z 8 cyfr. Pierwsze 3 cyfry to indywidualny numer uczelni, a pozostałe 5 cyfr to numer porządkowy naklejki. Numer seryjny jest umieszczony nad laserowo naciętą datą ważności i jest niezbędny, aby naklejkę ELS można było uznać za autentyczną. Na naklejce studenckiej ELS musi być umieszczona nie tylko data ważności, ale również kod w formacie XXX00001.

Każda naklejka na legitymacje studencką musi być niepowtarzalna.

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo, nowe naklejki na legitymacje otrzymają indywidualny kod seryjny. Ten kod będzie składał się z ciągu 8 cyfr, co pozwoli na dokładniejszą identyfikację oryginalnych naklejek. Każda szkoła wyższa otrzyma unikatową kombinację cyfr umieszczanych na nalepkach. Pozostałe elementy kodu stanowić będą numer porządkowy naklejki ELS. Podobnie jak w przypadku daty ważności, numer seryjny na naklejkach i legitymacjach ELS zostanie wykonany przy użyciu lasera. Nowy projekt
nalepek ma się pojawić w rękach studentów już jesienią 2019 roku. Co to oznacza dla kolekcjonerów? Odtąd również oni zyskają w swoich zbiorach egzemplarze z unikatowymi kodami seryjnymi. Producenci, regularnie sprawdzający standardy produkcji, zaczeli przygotowywać hologramy ELS z numerem seryjnym według nowych wytycznych, tak by te trafiły w ręce zbieraczy równolegle do naklejek wydawanych w dziekanatach. Odtąd możliwe będzie tworzenie kolekcji z hologramów, które będą łączyły się w serie – wszystko za sprawą kodów identyfikacyjnych. Oryginalne naklejki na legitymacje z kodem seryjnym z Uniwersytetu Warszawskiego będą różnić się od tych z Uniwersytetu Gdańskiego, co będzie widoczne dzięki numerom seryjnym – również w przypadku egzemplarzy dla kolekcjonerów.

Po co są kody seryjne na hologramie studenckim?

Każdy nowy hologram studencki ma swój unikalny numer seryjny, który pozwala odrzucić fałszywe naklejki do legitymacji. Numer ten ma 8 cyfr, z czego pierwsze 3 to kod określający uczelnię wyższą, a reszta to numer kolejny. Nowe naklejki studenckie są bardziej odporne na podrabianie, co zniechęci nieuczciwych producentów do handlu wśród kolekcjonerów. Tak jak data ważności, numer seryjny na naklejce studenckiej jest naniesiony laserem. Po przyklejeniu, przezroczysty numer zmieni kolor na taki sam jak tło – czyli kolor legitymacji studenckiej lub klasera kolekcjonerskiego. Zgodnie z informacjami dla producentów, nowe hologramy studenckie mają mieć numer seryjny nad datą ważności. Kod uczelni, czyli pierwsze 3 cyfry numeru, będzie się różnił w zależności od tego, gdzie studiuje student, albo jaką kolekcję chce uzupełnić kolekcjoner. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim numer seryjny zaczyna się od 242, a na Uniwersytecie Jagiellońskim od 246