Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ CRESTO LLC

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Cresto LLC z siedzibą w New Castle przy ul. 42 Read’s Way, kod pocztowy 19720 wpisany do Rejestru Spółek w Stanie Delawere, USA, TIN 38-3994298, Numer Rejestrowy Spółki 5880520 .
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 20:00 za pośrednictwem social mediów (TikTok lub Facebook). Dokładny adres konta TikTok lub Facebook zostanie przekazany do wiadomości poprzez stronę internetową hologramy-kolekcjonerskie.com/wyslij-zgloszenie/, www.hologramy-kolekcjonerskie.com/wyslij-zgloszenie minimum 7 dni przed planowanym terminem losowania (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu losowania, w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających przeprowadzenie losowania w danym dniu).
 3. Kontakt z organizatorem losowania odbywa się za pośrednictwem maila: [email protected].

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba fizyczna, która zakupiła za pośrednictwem strony www.hologramy-kolekcjonerskie.com lub www.hologramy-kolekcjonerskie.com co najmniej jeden hologram kolekcjonerski, w terminie od 1 lutego 2024 r. do 10 maja 2024 r. oraz zarejestrowała swoje zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie www.hologramy-kolekcjonerskie.com/wyslij-zgloszenie/, www.hologramy-kolekcjonerskie.com/wyslij-zgloszenie/.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie hologramy-kolekcjonerskie.com/wyslij-zgloszenie/, www.hologramy-kolekcjonerskie.com/wyslij-zgloszenie/ oraz akceptacja jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku
  2. spełnienie warunków podanych w § 3 pkt.1
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firmy współpracujące z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zakupu co najmniej jednego hologramu kolekcjonerskiego i poprawnego zarejestrowania swojego zamówienia na stronie Organizatora, a następnie do odpowiedzenia na pytanie: Kto jest obecnym sekretarzem edukacji w Stanach Zjednoczonych?
 2. Nagroda zostanie wylosowana spośród zarejestrowanych i zweryfikowanych zgłoszeń.
 3. W wyniku losowania zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. Pierwszy otrzyma nagrodę opisaną w pkt. 3a) poniżej, a dwaj kolejni nagrodę określoną w pkt. 3b) poniżej.
 4. Nagrodami w Konkursie są:
  1. a) wycieczka do Gruzji dla dwóch osób w okresie od 20 maja 2024 r. – 20 grudnia 2024 r. w zakres, której wchodzą:
   1. przelot do Kutaisi (Gruzja) – Batumi – Kutaisi – powrót
   2. 7 dniowe zakwaterowanie w luksusowym apartamencie z przepięknym widokiem na Morze Czarne wraz ze śniadaniami (lub ekwiwalent pieniężny posiłku)
   3. zaproszenie na kolację, w której skosztujecie prawdziwe lokalne dania kuchni gruzińskiej
   4. ubezpieczenie turystyczne na cały okres pobytu w Gruzji
  2. b) Powerbank 20000mah marki Xiaomi lub innej o takich samych parametrach technicznych.
   (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, jednak nie na gorszych warunkach finansowych.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail/numer telefonu.
 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora tj. [email protected]. w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: John Trevor

 

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, numeru zamówienia.
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Organizatora.

 

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym przez Organizatora w celu uczestnictwa w konkursie na zasadach zawartych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) (zm. Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2)